top of page
Computer with Graph

משכנתא בספרד - השקעות נדל"ן בחו"ל בריבית אפס


לראשונה, אחרי 7 שנים, ריבית של בנק ישראל עלתה לרמה של 0.25%. כיצד זה ישפיע על משקיעי הנדל"ן בארץ ואיך זה ישפיע על הישראלים שמשקיעים בנדל"ן בחו"ל.

השפעת השינוי בריבית על השקעות נדל"ן בארץ

אז כמו שברור לכל משקיע נדל"ן, להעלאת הריבית של בנק ישראל ישנה השפעה ישירה בין השאר על ריבית המשכנתאות. ההשפעה כמובן חלה אך ורק על מסלולי הריביות המשתנות בינהן מסלול הפריים המבוקש. לדוגמה, כתוצאה מהשינוי תעלה ריבית מסלול הפריים ב-0.15% מרמה של 1.6% לרמה של 1.75%. ראוי לציין כי בבנק ישראל צפו מראש את השפעת העלאת הריבית העתידית והגבילו בעבר את מסלול הפריים ("מסלול הפיתוי") לשליש מהיקף ההלוואה לכל היותר. כמובן שגם מסלולים אחרים שאינם קבועים יושפעו.

פרט למשכנתאות, להעלאת הריבית ישנה השפעה על רבדים נוספים בתחום הנדל"ן בינהם עלויות המימון של הקבלנים, המייקרות את עלויות הבנייה ומועמסות במלואם או בחלקם על הרוכשים. כל אלו צפויים להקטין את התשואות ולגרום למשקיעים לחפש אלטרנטיבות להשקעה בשוק ההון או בהשקעות נדל"ן מעבר לים.

איפה עדיין ניתן לקבל משכנתאות זולות בעולם?

אז כמו שכבר הבנו ריבית נמוכה (משכנתא זולה) היא מצב טוב למשקיעים כי הכסף שמלווה הבנק זול יותר. אז מה קורה בעולם? איפה עדיין אפשר להנות ממשכנתאות זולות?

למרות שנהוג לחשוב שהריביות בכל העולם נמוכות, זה ממש לא נכון. לדוגמה ברוסיה הריבית היא 7.5% ובטורקיה על צרותייה הריבית הנה 24%. לעומתן, הריבית בארה"ב אומנם עלתה ל-2.25% אך עדיין נחשבת נמוכה, והריבית בפולין היא 1.5%. הריבית ביוון עדיין עומדת על 0% אבל זה לא ממש עוזר למשקיעים מכיוון שכיום לא ניתן לקחת משכנתאות ביוון. הריבית בספרד עדיין עומדת על 0% והבנקים הספרדים מעניקים משכנתאות לאזרחי ישראל. כדאי להמשיך ולעקוב אחרי הריביות בעולם והשפעותיהן על שווקי הנדל"ן השונים.

הריבית בספרד עומדת כיום על 0% אבל לא לנצח!

ספרד - ריבית הבנק במרכזי - משכנתא בספרד

משקיעים רבים מנצלים את הריבית האפסית כדי למנף השקעותיהם בספרד. הבנקים בספרד מציעים למשקיעים הישראלים שני מסלולי משכנתאות אטרקטיבים ביותר - ריבית קבועה או ריבית משתנה. מסלול הריבית המשתנה בספרד עומד כיום כ-1.65% לשנה. אך יש לשים לב כי, בראייה לעתיד, גם ריבית זו עשוייה להתייקר ולעלות בטווח הארוך. מצד שני, הריבית הקבועה ל-15 שנים עומדת על כ-2.95% לשנה, אך מעניקה ודאות ויציבות לגובה ההחזרים מתחילת ההלוואה ועד סופה. המשכנתאות בספרד ניתנות בגובה של כ-50%-60% ממחיר הנכס לפריסה של 15 שנה. דבר שמבטיח יצירת תזרים חיובי בהשקעה לצורך כיסוי המשכנתא.

bottom of page