top of page
Computer with Graph

אסף לבנת חושף בשידור חי, הטעות הגדולה שעושים משקיעי נדל"ן חסרי ניסיון


אסף לבנת חושף איפה נופלים משקיעי נדל"ן חסרי ניסיון

אסף לבנת מומחה להשקעות בנדל"ן ,הבעלים של נדל"ן ספרד ,המתמחה בהשקעות נדלן בברצלונה חושף את הטעות המרכזית של משקיעי נדלן כיום, רוב משקיעי הנדל"ן, חסרי הניסיון, רואים במדד התשואה השוטפת את המרכיב המשמעותי והמהותי ביותר מבין מרכיבי הרווח הכרוכים במשולש הערך בהשקעות נדל"ן.

אבל פה מתחיל הדיסוננס. מצד אחד, משקיעי נדל"ן בוחרים באפיק השקעות הנדל"ן מתוך בחירה בהשקעה סולידית. הרי מהותה של השקעת נדל"ן היא היותה אפיק השקעה סולידי, באופן יחסי למנייה, אך בעלת פוטנציאל רווח מתגמל.

אולם כשבאים לבחון את מרכיב התשואה השוטפת, למרות שתשואה גבוהה משקפת סיכון גבוה, רודפים המשקיעים דווקא אחר תשואות גבוהות ומסנוורות.

כמיהת המשקיעים אחר תשואות גבוהות גוררת מצב בו מוצרי ההשקעה המוצעים להם עלולות להיות בעלות סיכונים גבוהים ובניגוד מוחלט לתכלית ההשקעה הסולידית מלכתחילה.

bottom of page