top of page
Computer with Graph

ערב השקעות נדל"ן בספרד בואו לשמוע מהמומחים והפעם נפגשים בבאר שבע 22/6/17 בשעה 19:00


כמשקיעי נדל"ן, בימים של שווקים משתנים, תמיד נשאף לאתר הזדמנויות והאפשרויות מגוונות להשקעות נדל"ן. משקיעי נדל"ן מוזמנים להרצאה מרתקת בנושא השקעות נדל"ן בחו"ל, כשהזרקור מאיר על שוק הנדל"ן בספרד ובפרט על שוק הנדל"ן בברצלונה, שהפכה בשנים האחרונות ליעד ההשקעה המבוקש ביותר בפני הישראלים שנחשפו אלינו ביתר שאת לאור הנתונים המרשימים ששוק זה מייצר.


bottom of page