top of page
Computer with Graph

ספרד מתאוששת בקצב מהיר יותר מקצב ההתאוששות האירופי


משקיעי הנדל"ן ברחבי העולם מחפשים כל הזמן את המקום הנכון להשקעה, כאשר ברור כי לתזמון

תפקיד מכריע. השקעה בעלת פוטנציאל גבוה היום לא בהכרח תהיה כזו גם בעתיד ולהפך כמובן. ארה"ב היא דוגמא מעולה לכך ומי שהשכיל להשקיע לאחר המשבר של 2008 נהנה מתשואות חלומיות ומימושים יפים מאוד. בשנה האחרונה זו ספרד (בדגש על השקעות נדלן בברצלונה ) שהפכה להיות הכוכבת התורנית של אירופה. ספרד הציגה בשנה האחרונה קצב צמיחה כפול מזה של אירופה – 3.1% לעומת 1.5%, זאת לאחר שבין השנים 2011 ל-2013 היא נדרשה לעבור תהליך החלמה עמוק וממושך בעזרת הסיוע אותו קיבלה מהאיחוד האירופי.

שיעור האבטלה במגמת ירידה לאחר שכבר נגע ב-26% בשנת 2013 והוא עומד כיום על 21% בכלל ספרד כאשר בברצלונה אנו מדברים על 7% בלבד (נמוך מאחוז האבטלה של כלל אירופה העומד על כ-11% בממוצע). הכלכלה הספרדית חזרה לייצר משרות בקצב גבוה ובשנה האחרונה היא אחראית ללא פחות מ-30% מכלל תוספת המשרות החדשות באירופה.

נקודת אור נוספת היא העובדה שספרד לא נחשבת ליעד מועדף ע"י המהגרים הנוהרים לאירופה בין היתר בשל מיקומה, ולכן היא תושפע פחות ממשבר המהגרים שפוקד את היבשת.

בנוסף, סימנים חיוביים חשובים מגיעים ממערכת הבנקאות הספרדית שסבלה קשות בעקבות החולשה הכלכלית בספרד. חולשה זו הובילה לירידה בהכנסות ועלייה בסיכון האשראי, מה שכמובן גרר הפחתת דירוגם של הבנקים הספרדיים מצד חברות הדירוג הבינלאומיות.

ברבעון הראשון של שנת 2015 פרסמה Moody's, אחת מחברות דירוג האשראי הגדולות בעולם, סקירה עדכנית ובה צפי לשיפור בליבת היחסים הפיננסיים של הבנקים, כחלק משיפור בכלכלת ספרד.

בנוסף לפרמטרים שהוזכרו,הצריכה הפרטית עולה, היצוא הספרדי במגמת עליה וההשקעות גדלות, בין היתר ע"י משקיעי נדל"ן זרים. נתונים אילו ועוד מצביעים על שינוי מגמה המושך משקיעים מכל העולם להשקיע ולרכוש דירה בספרד.

*תמ"ג ספרד- המדינה במגמת צמיחה ומציגה נתונים חיוביים.

bottom of page