top of page
Computer with Graph

המשקיעים הזרים ממשיכים להגיע בהמוניהם


הביקוש לנדל"ן בספרד ממשיך לצמוח בקרב משקיעים זרים, כאשר ברבעון השלישי של שנת 2015

נרשמה עליה של 20%, כך ע"פ דוח מרשם הנכסים הספרדי - Real Estate Registration Statistics.

הביקוש לנכסים בספרד ע"י משקיעים שאינם ספרדים נמצא קרוב לשיאו וממשיך להתרחב. מהדו"ח האחרון של מרשם הנכסים בספרד עולה כי 13.52% מכלל מכירות הבתים שנרשמו ברשות המקרקעין הספרדית ברבעון השלישי השנה היו של רוכשים זרים. כלומר, יותר מדירה אחת מתוך עשר נקנו ע"י משקיעים זרים, כאשר חלקם תושבי האיחוד האירופי וחלקם אינם.

* המשקיעים הבריטיים תופסים את חתיכת העוגה המשמעותית ביותר עם 23%.

ב- 12,535 עסקאות של מכירת דירות בספרד מעורבים משקיעים זרים, עליה של 20% לעומת אותה התקופה בשנה הקודמת. לעומת זאת, העליה במכירות בקרב קונים ספרדים נמוכה יותר ועומדת על 16%. לאחר שנים של ירידות בביקושים, השוק המקומי התחיל לצמוח, אך לא כמו הביקושים של השוק הזר. מתחילת שנת 2015, הביקוש מצד משקיעים זרים רשם עליה של 13% והגיע ל-34,758 עסקאות, בעוד שהביקוש בשוק המקומי רשם עליה של 12%. נתח השוק של המשקיעים הזרים עומד על 12,85% מכלל העסקאות שנעשו מתחילת השנה.

ואת עליית המחירים בשוק הדירות הספרדי לאחר הנפילה הארוכה בביקושים. בגרף זה ניתן לראות את השינוי ברבעון השלישי של העסקאות לפי מדינת המקור של המשקיע. המשקיעים הבריטיים מהווים חלק גדול מהמשקיעים הזרים וגם העליה בביקושים מקרבם מורגשת כאשר מתחילת השנה בכל רבעון ישנו ביקוש הולך וגובר. ברבעון השלישי נרשמה עליה של 53% בביקושי משקיעים בריטים. האיטלקים גם רשמו עליה בביקושים עם 29% יותר השיפור בכלכלת ספרד לאחר ההתרסקות בשנים הראשונות של המשבר הכלכלי הגדול שהחל ב-2008, המשקיעים הזרים חוזרים להשקיע בדירות בספרד (כשאת עיקר תשומת הלב בערים תופס ה נדלן למכירה בברצלונה ובמדריד ) ומנצלים את ברבעון זה ומיד אחריהם נמצאים הנורבגים והסינים (25% ו-21% בהתאמה). לעומתם, הביקוש מצד משקיעים מרוסיה נחתך בכמעט חצי עם 46% פחות משקיעים, וזאת בעקבות המצב הכלכלי הקשה ברוסיה

*המשקיעים מסין מגיעים עם כספים גדולים ונכנסים בפרויקטים משמעותיים.


bottom of page