top of page
Computer with Graph

גידול במכירות הבתים בספרד - חודש יולי הטוב ביותר מזה חמש שנים!


בחודש יולי נמכרו 29,500 בתים בספרד. 15% יותר מאותו חודש לפני שנה ו-7% יותר מחודש יוני האחרון וגידול של 26% ביחס ליולי 2013.

נתונים אילו מייצגים את הרמה הגבוהה ביותר של מכירות בתים בספרד בחודש יולי מזה חמש שנים,

כאשר המגמה נראית בבירור כלפי מעלה. כך ע"פ מידע שפרסם לאחרונה מכון הסטטיסטיקה הספרדי (INE).

המחוזות שהובילו את המכירות בשבעת החודשים הראשונים של 2015 הם,

Cadiz province (+20%), home to theCosta de la Luz, and Barcelona (+18%), followed by Las Palmas in the Canaries (+15%), Valencia city(+15%), the Madrid region (+12%), and Málaga province (+12%), home to the Costa del Sol

ע"פ דו"ח שפרסם לאחרונה בנק "Bankinter" מחירי הבתים בספרד נמצאים בדרך להחלמה, אך התהליך יהיה איטי ואחיד.

לפי הבנק ישנם מכשולים אשר מונעים מהשוק הספרדי להתאושש בקצב מהיר ביניהם עודף בתים, אבטלה גבוהה ומגמה דמוגרפית שלילית. ואולם,

Bankinter צופה עליית מחירים של 2% בשנה זו ו-4% בשנה הבאה, עם הבדלים בין המחוזות השונים של ספרד כאשר במרכזי הערים, במיוחד בשוק הנדל"ן בברצלונה ומדריד, וכן באזורי הטובים יותר של החוף הספרדי ישנה כבר עלייה ואף עלייה משמעותית בפריים לוקיישן של אותם אזורים. אחד הגורמים המרכזיים המזוהים על ידי Bankinter ואשר יניעו לעלייה במחירי הבתים בשנתיים הקרובות הם עצירה בבנייה בחמש השנים האחרונות הביא לכך שבאזורים מסוימים יש מחסור בנכסים, כלומר ביקוש עולה על ההיצע.

מבחינת מחירי שכירויות ואם מתמקדים בדירות בברצלונה, ניתן לראות עלייה משמעותית בין

החודשים יולי ואוגוסט (4%) כאשר המחיר הממוצע למטר עומד על 1265 יורו למטר.

ענף הבנייה הספרדי

כידוע, ענף הבנייה הספרדי עבר קריסה לא פשוטה אך כיום הסיפור נראה אחר כאשר כיום נוספות משרות בקצב המהיר זה שלוש שנים. עם זאת, למשרות בשכר גבוה יותר עוד יידרש זמן על מנת להתאושש .

לפי לשכת הסטטיסטיקה הלאומית של ספרד, ברבעון השני של 2015 נוספו 32,300 משרות בנייה, צמיחה של חמישה רבעונים ברצף. בשנת 2015 ענף הבנייה צפוי לצמוח ב-3%, לאחר שבע שנים של התכווצות ואף להאיץ ב-2016.

באופן כללי, נראה כי המגמה שהחלה ברבעון השני של 2014 ממשיכה וספרד בדרך ליציאה מתונה מהמשבר הגדול שפקד אותה בשנים האחרונות, כאשר כלכלת ספרד צומחת בקצב המהיר זה שמונה שנים, כפליים מהממוצע בגוש היורו.

bottom of page