top of page
Computer with Graph

כלכלה בספרד - ירידה באחוז המובטלים בספרד


ירידה במספר המובטלים בספרד - החדה ביותר מאז 1998

"אנו נראה בשנת 2015 כיצד התעסוקה גדלה באופן משמעותי ועד סוף השנה אחוז האבטלה ירד מ-20%. כך ע"פ Almudena Semur, מנהל המכון ללימודי כלכלה (IEE).

ספרד, הכלכלה הרביעית בגודלה באירופה ממשיכה להתאושש, כך ע"פ דיווח משרד העבודה הספרדי. אחד המדדים החשובים והמשמעותיים ביותר לבחינת יציאתה של ספרד מהמשבר הכלכלי אליו נקלעה בשנים האחרונות תלוי בתעסוקה ובאחוזי האבטלה במדינה.

מעבר לנתונים חיוביים נוספים המדווחים ברבעונים האחרונים- עלייה בהשקעות זרים, ביקושים ערים בשוק הנדל"ן בברצלונה ובמדריד התייצבות מחירי הנדל"ן ושיפור כולל במצבה הכלכלי של ספרד, הנתונים המעידים על ירידה באחוזי האבטלה בספרד בהחלט מעודדים וחשובים, לא רק למקומיים כי אם גם לגוש היורו וכמובן לנו, משקיעי הנדל"ן.

אם כך, להלן מספר נתונים טכניים באשר לשוק התעסוקה ומצב האבטלה בספרד:

  • בחודש דצמבר התווספו 64,400 משרות חדשות, וזאת לאחר שבנובמבר התווספו 14,700 משרות.

  • במונחים שנתיים, בשנת 2014 התווספו 253,627 משרות חדשות ומספר המובטלים ירד ל-4,450,00, ירידה של 5.9%. שיפור מרשים ביחס ל-2013 בה שוק העבודה ייצר 147,000 משרות ואף מרשים מאוד ביחס לשנת 2012 בה השוק התכווץ ו-426,000 איש נוספים מצאו עצמם מחוסרי עבודה.

  • מדובר בירידה השנתית השנייה ברציפות במספר המובטלים.

  • ע"פ ה-INE (מכון הסטטיסטיקה של ספרד), נכון לסוף הרבעון השלישי של 2014, אחוז המובטלים בספרד עמד על 23.7%, שיפור נאה ביחס לרבעון הקודם בו הוא עמד על 25.5%. אנו מצפים לדו"ח הרבעון הרביעי שעתיד להתפרסם ב-22 לינואר.

  • לראשונה זה שבע שנים, יוצרו יותר משרות חדשות מאשר משרות שנמחקו.

  • בענף הבנייה נרשמה ירידה הירידה החדה ביותר במספר המובטלים- 16.9%, נתון נוסף המצביע על התאוששות בשוק הנדל"ן.

לסיכום, בעזרת רפורמות ומאמצים אותם מובילה הממשלה, אנו עדים לירידה משמעותית באחוזי האבטלה בספרד, דבר שכאמור משמש כנתון חשוב נוסף המצביע על יציאתה של המדינה מהמשבר החמור אליו נקלעה.

*התמונה לקוחה מאתר גלובס

bottom of page