top of page
Computer with Graph

ספרד של אחרי הקורונה: צמיחה, ביקושים ועלייה במחירי הנדל"ן

הארגון האירופאי לפיתוח כלכלי, או בשמו המוכר, ה-OECD, פרסם את תחזיותיו הכלכליות לרבעון האחרון לשנת 2021 ולשנת 2022. נתוני הדוח מניחים את ספרד גבוה מעל הממוצע העולמי וראשונה מבין מדינות אירופה.


בבחינת הנתונים חשוב להדגיש כי הנתונים מציגים את השינוי בצמיחה ולכן ישנה חשיבות גדולה להמשך הצמיחה גם לשנת 2022, כאשר גם במדד זה מציגה כלכלת ספרד המשך צמיחה, אף גבוהה מזו של שנת 2021 וגבוהה מהממוצע העולמי.


כלכלת ספרד, השקעות נדלן בספרד
OECD - דוח נתוני הצמיחה של ספרד

ניכר כי לנתוני הצמיחה ישנה השפעה על השקעות הנדל"ן בספרד. נראה כי מגמת הצמיחה, תחושת הביטחון וחזרת המשקיעים הזרים לשוק, יצרה ביקושים (כפי שפורסם

בחודש יוני 2021 - עליה של 230% במספר העסקאות), שהובילו את מגמת הצמיחה גם במחירי הדיור.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הספרדית - עלייה מובהקת במחירי הנדל"ן

עפ"י אינדקס מחירי הדיור יד שנייה בקטלוניה, מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ספרד (INE), ניתן לראות כי לאחר תקופה של התייצבות מחירים, הרבעון הראשון לשנת 2021 מהווה נקודת מפנה מובהקת במגמת מחירי הדיור.

מחירי הדירות בברצלונה
נתוני הלשכה המרכזית לסטיסטיקה INE

בחודשים הקרובים נמשיך לעקוב ולעדכן אודות מגמות מאקרו ומיקרו הקשורות לכלכלת ספרד בכלל ולשוק הנדל"ן בפרט.Comments


bottom of page