top of page
Computer with Graph

הדאגות בענף הלוגיסטיקה: מחסור בהיצע מחסנים, עלייה בעלויות הבנייה והתיישנות ההיצע הקיים.


לפי סקר שוק שנערך בקרב אנשים ממגזר הלוגיסטיקה הספרדי sector Logístico español , ישנה ציפייה לעליה במחזור ההכנסות בשנה הקרובה. הסקר נערך מידי שנה ע"י חברת ייעוץ הנדל"ן CBRE שמטרתה להעריך את הציפיות של המעורבים במגזר הלוגיסטיקה .


אלברטו לררזאבאל (Alberto Larrazábal), העומד בראש תחום הלוגיסטיקה ב-CBRE ספרד טוען שהפיתוח המהיר הצפוי בתחום הוא תוצאה של מיקומה הגיאוגרפי של ספרד המחבר בין אירופה לדרום אמריקה יחד עם ההשקעות הזרות הזורמות לסקטור הלוגיסטיקה.


אנשי הלוגיסטיקה בספרד צופים עלייה ברוווחיות והמשך השקעות.

עפ"י תוצאות הסקר כ-68 אחוזים מהנשאלים צופים עלייה במחזורי החברות בחודשים הקרובים. כ-72 אחוזים מהנשאלים מתכננים להשקיע בשרשרת הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה ​​במהלך השנה הבאה, זו היא עלייה לעומת 67 אחוזים שנרשמו בדוח הקודם. כ-62 אחוזים מהנשאלים צופים להגדיל את כוח העבודה שלהם בכ-2 אחוזים.

יותר ביקוש למחסנים לוגיסטים. בהתייחס לביקוש למחסנים לוגיסטיים, כ-60 אחוז מהנשאלים צופים עלייה בביקושים בשנה הקרובה. עם זאת,שלושת הגורמים שמהם חוששים המעסיקים הם:


1. העדר היצע זמין

2. עלייה במחירי חומרי הבנייה

3. התיישנות של המתקנים הקיימים


מחצית מהנשאלים סבורים כי לכניסת הטכנולוגיה לענף הלוגיסטיקה תהיה השפעה גדולה מאוד על הפעילות של המחסנים מכמה סיבות :התפתחות טכנולוגית בתחום הבינה המלאכותית, כלי רכב אוטומטיים. ולאחר מכן אוטומציה רובוטית של תהליכים, רובוטים ניידים אוטונומיים ומערכות אחסון ושליפה אוטומטיות.


קרדיט: Getty Images/iStockphoto‏


עלייה באינפלציה וחוסר היציבות הגיאופוליטית

כ-43 אחוזים מהנשאלים חוששים מהשפעות האינפלציה וחוסר היציבות הגיאופוליטית. אחד מכל שלושה נשאלים מצפה לקונפיגורציה מחדש של שרשראות האספקה ​​הבינלאומיות, בעוד כ-6 אחוזים מאמינים שלחוסר היציבות הנוכחית לא תהיה כל השפעה על החברות שלהם. בשלב זה, מעיד הסקר כי הקורונה כבר הינה מהווה מקור לדאגה בקרב אנשי הלוגיסטיקה בספרד.


Comments


bottom of page