top of page
Computer with Graph

כלכלת ספרד - תגמול על עבודה קשה או סיפור סינדרלה?


איך ממדינה חקלאית בעיקרה, הפכה ספרד למקום 13 בדירוג הכלכלי עולמי? כיצד הצליחה להתגבר על המשבר המפורסם ב-2008, אותה שנה קשה שגרמה לה להכריז על מצב חירום ולקבץ נדבות מהאיחוד האירופי?

שינוי מעמדה המהיר יחסית מנטל לנכס, גרם לרבים להרים גבה ולהבין שמדובר פה בסיפור סינדרלה של ממש. בקיצור, שכחו מספרד של 2011 ופנו מקום לספרד של 2019 !

כלכלת ספרד המודרנית מתאפיינת באופי קפיטליסטי והינה אחת הכלכלות הגדולות והמשמעותיות באירופה כיום. נכון ל-2019, היא מדורגת במקום ה-13 בגודלה בעולם.

ספרד, שבעברה הייתה מדינה חקלאית בעיקרה, היא כיום בעלת מגזר יצרני הנמנה בין החשובים במערב אירופה. זאת בשל קצב הצמיחה הגבוה בענפי התעשייה השונים ממנו נהנתה ספרד מאז שנות ה-50 ועד היום.

הענפים העיקריים במדינה הם תעשייה, משק האנרגיה המתחדשת ותיירות.

לפי המדד העולמי, ספרד מדורגת שנייה בעולם (אחרי צרפת) במספר התיירים הזרים המבקרים בה, נתון שמפריש נתח כספי יפה מאוד לכלכלת המדינה.

תרומתו של מגזר האנרגיה בספרד לתמ"ג של המדינה היא בשיעור של כ-5%. יחד עם זאת, יש לציין שזהו מגזר בעל חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה למשק, מכיוון שכל פעילות כלכלית תלויה באספקה סדירה של אנרגיה - בין אם בתחום מתן השירותים ובין אם ביצורן ובאספקתן של סחורות. בהשוואה למדינות העולם, ספרד בולטת במיוחד בתחום הפקת האנרגיה המתחדשת.

הצמיחה מושכת משקיעים רבים לספרד, בכל התחומים, ומייצרת קרקע פורייה לעסקאות בכלל ולהשקעות נדל"ן בספרד בפרט.

המשבר האירופי והשפעותיו על ספרד

משבר החוב האירופי ב-2008 החמיר את מצבה הכלכלי של ספרד, כפי שהשפיע גם על שאר מדינות ה-PIGS. המפולת הפיננסית שנוצרה בשנים שאחרי המשבר, הגידול החד בחוב החיצוני של ספרד והתחזית לצמיחה נמוכה, יחד עם הורדת דירוג האשראי של ספרד על ידי סוכנויות הדירוג - הביאו לחששות כי המדינה תגיע למצב של פשיטת רגל. אחת מתוצאות המשבר, המהווה גם אינדיקטור לחומרתו, הייתה ירידת השערים ועליית התשואות של אגרות החוב של ספרד, הנסחרות בבורסה ויועדו להיפרע בעוד 10 שנים. הבנק המרכזי האירופי מצידו, הגביר את רכישות אגרות החוב שהונפקו על ידי ספרד בניסיון למתן את הירידה החדה בערכן, אך המצב הכלכלי של המדינה לא השתפר.

במהלך השנים 2011-2013 ספרד הייתה שרויה במיתון עמוק ושיעור האבטלה הרקיע שחקים ליותר מ-26%, מה שהוביל את מובילי ההחלטות לחשב מסלול מחדש. תהליך השיקום, שכלל בנייה מחדש של המערכת הפיננסית כמו גם של שוק העבודה וכלל כספי סיוע מאירופה, שהבינה מהר מאוד כי ספרד מהווה חלק מרכזי מגוש האירו - הביאו להתייעלות והפכו לעתיד את ספרד לכלכלה תחרותית בשווקים העולמיים. כיום, שנת 2020, לאחר ארבע מערכות בחירות, מתמודדת ספרד עם חוסר יציבות פוליטית, אך עדיין ממשיכה לשמור על צמיחה של כ- 2% בתל"ג וירידה מתמדת באחוזי האבטלה.

שיעור האבטלה בספרד בין השנים 2006-2018 אתר STATISTA

שיעור האבטלה בספרד בין השנים 2006-2018 אתר STATISTA

bottom of page