top of page
Computer with Graph

השקעות נדל"ן בספרד או בישראל - זירת הנדל"ן


אז להשקיע בנדל"ן כבר החלטנו! השאלה, איפה?

אם נתמקד בערים הגדולות והדומיננטיות בשתי המדינות כלומר נשווה רכישת נדל"ן בברצלונה לעומת רכישת נדל"ן בתל אביב

השקעות נדל"ן בספרד או בישראל ההבדלים העיקריים:

1. השקעה בשוק בשיא לעומת השקעה בשוק הנדל"ן בספרד בשפל - רווח הון

2. מחיר רכישה נמוך משמעותית בספרד לעומת בישראל - הון עצמי נמוך

3. תשואות על שכירות כפולות מאלו בישראל - הכנסה שוטפת

4. פוטנציאל אדיר לרווחי הון מיזמות - ריבוי נכסים הדורשים השבחה

5. שער אירו נמוך ב-20 שנה האחרונות - הגנת מט"ח

בכל המדדים האלו השקעת נדל"ן בדירה בספרד היא המנצחת הגדולה

bottom of page