top of page
Computer with Graph

השקעה בנדל"ן בספרד שוברת שיאים!


השקעות בנדל"ן בספרד שברו שיאים ברבעון הראשון לשנת 2015

לפי מחקר שעשתה CBRE, חברת ייעוץ נדל"ן, למרות שסקטור הנכסים והרכוש בספרד יוצא מהמיתון בקצב שונה, תלוי איפה, ההשקעות הכוללות בנדל"ן שוברות את כל השיאים.

ההשקעות בתחום הנדל"ן בספרד ברבעון הראשון של השנה הגיעו קרוב ל8.5 ביליון יורו, גבוה יותר אפילו מסכום ההשקעות באותה תקופה בשנת 2007, מגלה CBRE.

עסקאות גדולות נעשו ע"י קרנות השקעה בנדל"ן המוכרות בספרד בשם סוסימי ,כמו אלו הנעשו ע"י MERLIN PROPERTIES בהשקעות נדל"ן בברצלונה ומדריד-הערים הגדולות והדומיננטיות.

שוק הנדל"ן הספרדי: יותר מ-32% מההשקעות מקורם בהון זר

נכון להיום המשקיעים פעילים בכל הענפים (רבעון ראשון 2015) , כשענף הקמעונאות וענף המשרדים תופסים נתח ניכר מההשקעות הללו עם 37% ו33% מנתח השוק בהתאמה. תחום המלונאות מהווה מטרה למשקיעים עם נתח שוק של 18%, הרבה בעקבות רכישתו של מלון "ריץ'" ב130 מיליון יורו.

משקיעים זרים אחראים ל32% מסכום ההשקעות בנדל"ן ואפילו יותר, אם ניקח בחשבון את הזרים השותפים בקרנות השקעה שונות, סוסימי, שם רוב ההון הינו זר. 20% מההשקעות בנדל"ן הספרדי בוצעו ישירות ע"י משקיעים מצרפת (32%), מבריטניה (22%) ומארה"ב (21%). שאר ההשקעות בוצעו ע"י קרנות בינהם קרנות סוסימי, 57%, ויזמים (21%).

שוק המשכנתאות בספרד

עד לפני רק כשנה בנקים ספרדיים לא היו מעוניינים בהלוואת משכנתאות, וגם אם כן בתנאים נוקשים ולא נוחים (4% ומעלה). בטח לא כאשר מדובר במשקיעים זרים. אך כיום, הסיפור שונה לגמרי כאשר שיעורי הריבית באירופה (היורובור) נמוכים באופן חריג. כיום בנקים בספרד מציעים ריבית מהנמוכות בגוש היורו, כך ע"פ העיתון הספרדי "EL MUNDO" שנשען על נתונים אשר נלקחו מהבנק המרכזי האירופאי ECB. הריבית הממוצעת על משכנתא בגוש היורו עומדת על 2.22% בעוד שיעור הריבית הממוצע בספרד הוא 2.12% בלבד! כמובן כי התנאים הטובים אותם מציעים הבנקים משפיעים על כמות העסקאות המבוצעות ודוחפים את השוק כלפי מעלה כאשר בחודש יולי זוהתה עלייה של 28.5% במשכנתאות חדשות שחולקו.

מדד היורובור

מדד היורובור

משכנתאות באירופה

bottom of page