top of page
Computer with Graph

נדל"ן בברצלונה - מחוזות שונים, מחירים שונים


ברצלונה - כל מחוז והאופי שלו

ברצלונה, בירת קטלוניה, מחולקת לעשר מחוזות כאשר כל מחוז מכיל מספר משתנה של רובעים. כל מחוז וכל רובע שונים במהותם אחד מהשני ולכן גם מייצגים מחירים שונים. בגרף המצורף ,בהמשך הכתבה, ניתן לראות את המחירים הממוצעים לפני המשבר וכיום לכל מחוז ומחוז. לכל משקיע מתאימה השקעה שונה ע"פ מאפיניו ורמת הסיכון והרווח המתאימים לו.

לדוגמא, במחוז ciutat vella, העיר העתיקה, ירדו מחירי הדירות בברצלונה בממוצע ב 29.3% מאז השיא בשנת 2007. תיקון למחירי השיא כרוך בעליית מחירים ממוצעת של כ-41.4%. נתונים חיוביים מלווים את מחוז זה מאז תחילת שנת 2014. בתשעת החודשים הראשונים של השנה בלבד, עלו המחירים במחוז ב- 9.3%. מחוז זה היו המחוז התיירותי ביותר בברצלונה ולכן גם המבוקש ביותר בקרב משקיעים. מחירי המחוז עלו ביותר מאחוז בחודש בממוצע.

לצורך הבנת הטבלה ופוטנציאל ההשקעה נבחן מחוז נוסף. משנת 2006 ירדו מחירי הדירות במחוז Sants-Montjuïc בממוצע ב-44.4%. במחוז זה תיקון למחירי השיא כרוך בעליית מחירים ממוצעת של כ-79.8%­. משקיעים שיעדיפו פוטנציאל רווח הון גבוה יותר יבחרו להשקיע במחוזות מסוג זה.

כמובן שגם בתוך כל מחוז, כלומר ברובעים שונים במחוז ספציפי, ישנם אזורים שונים בעלי מאפיינים ומחירים שונים.

על משקיע נדל"ן בברצלונה להבין מה רמת הסיכון ופוטנציאל הרווח המתאימים לו ולבחור את אזור ההשקעה בהתאם. חשוב מאוד להכיר את מאפייני המחוזות והרובעים השונים עד רמת הרחובות והתנהגותו הייחודית של כל רחוב.

מחירי הנדל"ן בברצלונה עפ"י מחוזות - בשיא לעומת עכשיו

* הנתונים לצורך הכנת כתבה זו לקוחים מתוך אתר הנדל"ן הספרדי idealista.com

bottom of page