top of page
Computer with Graph

מס הירושה בספרד - הדברים שכל משקיע חייב לדעת.


מס ירושה בספרד 2020

מס הירושה בספרד (impuesto de sucesiones y donaciones - ISD) חל על תושבים מקומיים וכן על תושבי חוץ ללא הפלייה. מס הירושה הוא רק אחד מתוך מרכיבי המיסוי החל על עסקאות נדל"ן בספרד. המס הפרוגרסיבי ישולם עם קבלת ירושה מחבר או קרוב משפחה בין אם מדובר ברכוש, כסף או נכס מכל סוג שהוא. אף על פי שקיימים חוקים כלליים החלים על כל המדינה, כללי מס הירושה הספרדיים שונים ממחוז למחוז בתוך ספרד. בחלק מהמקרים, באופן מהותי למדי. כתבה זו נועדה לתת סקירה רחבה על מס הירושה הספרדי ממס' היבטים:

- חוק הירושה הספרדי וכללי הירושה

- מה קורה אם אין צוואה?

- שיעורי מס צפויים

- הפחתת מס הירושה בספרד - האם אפשרי?

- אופן תשלום המס

- קישורים שימושיים


כיצד מתחלק הרכוש של הנפטר?

לחוק הירושה הספרדי ניואנסים שונים בהתאם לכל אזור בספרד. במידה וחוק הירושה הספרדי חל על עיזבון מסוים, אוטומטית חל עליו גם "חוק יורשי החובה" בספרד. משמע קיימות מגבלות על אופן חלוקת הרכוש. בגדול, החוק הארצי של יורשי חובה קובע כי אם המנוח היה נשוי בזמן הפטירה, בן הזוג מקבל 50% מכל הרכוש המשותף. בעוד שה- 50% הנותרים מתחלקים באופן הבא:


1/3 ראשון: מתחלק שווה בשווה בין כל הילדים שנמצאים בחיים.

1/3 שני: מיועד לילדי הנפטר שחיים. בניגוד לשליש הראשון, את הנתח הזה מהרכוש יכול הנפטר להחליט לחלק גם באופן לא שווה בין ילדיו. חשוב לציין שבן הזוג שנותר בחיים מחזיק בחלק זה של העיזבון והילדים לא יורשים אותו עד לפטירת בן הזוג.

1/3 שלישי: המנוח רשאי לעשות מה שהוא רוצה בחלק זה.


הערות

*אם אין ילדים, אז ההורים הניצולים יכולים לתבוע שליש במידה ונותר בן זוג בחיים, או 50% אם לא. אם אין ילדים, הורים או בן זוג, הנפטר יכול להשאיר את רכושו למי שירצה באמצעות צוואה בספרד או בחו"ל.

*זרים תושבי ספרד אינם רשאים למסור יותר מהחלק העומד לרשותם החופשית (ה1/3 השלישי), מכיוון שהשאר חייב להיות שמור ליורשים מחייבים. עם זאת, אם צוואה בינלאומית או ספרדית, קובעת כי חוקים של אזרחות מולדתו של המוריש הם אלו שיחולו, שום היבט של חוק הירושה הספרדי לא יחול על נכסים ספרדיים או חוץ ספרדיים במקרה כזה.


כללי ירושה ספרדיים לגולים מתוך האיחוד האירופי ומחוצה לו

בהתאם לשינויים בכללי האיחוד האירופי שהוכנסו בשנת 2015, אזרחי האיחוד האירופי המתגוררים בספרד (כמו גם אלה ממספר מדינות שאינן חברות האיחוד האירופי), יכולים כעת לבחור אם החוק במדינת מולדתם או במדינת מגוריהם חל על עזבונם. יתר על כן, הכללים החדשים בדבר ירושה ספרדית ומס "המתנה", מאפשר להתייחס לתושבים מחוץ לתחומי האיחוד האירופי / EEA כמו לתושבים רגילים.


מה אם גולה לא משאיר צוואה בספרד?

אם גולה נפטר ולא מותיר אחריו צוואה ובבעלותו רכוש או נכסים מכל סוג שהוא, יכול להתרחש תהליך ממושך ומסורבל של תביעת הירושה. עפ"י החוק הספרדי, תהליך זה חייב להסתיים תוך שישה חודשים. לכן, עדיף שהיורשים הלגיטימיים יפנו במהירות לעורך דין.


אם המוות התרחש מעבר לים, הנהנים מהעיזבון ידרשו להציג מספר תעודות פטירה מקוריות לגופים רשמיים במדינה. במידה ואישורים אלה אינם בשפה הספרדית, יצטרכו לתרגם אותם באופן רשמי.


כמו כן, כדי לטפל או לתבוע רכוש של מישהו שנפטר בספרד ללא צוואה, יש צורך להגיש בקשה למענק צוואה. אזרחי האיחוד האירופי יכולים בדרך כלל להגיש בקשה למענק כזה במדינתם. אך שוב,שימו לב שיש לתרגם גם אותה, לפני שיהיה ניתן להציגה בפני נוטריון ציבורי בספרד במטרה לתבוע את הירושה. בנוסף, עורך הדין של היורש יוכל לבקש הצהרה מהמרשם המרכזי לצוואות בספרד, לפיה למוריש אין צוואה בספרד.

אם כך, מהם המסמכים שהעו"ד נדרש להציג במסגרת בקשה למענק צוואה?

1. תעודת פטירה (שתורגמה באופן חוקי)

2. עותק דרכון חוקי של הנפטר

3. מספר זיהוי מס ספרדי לזרים (NIE) של הנפטר

4. רשימה של נכסי הנפטר

5. ייפוי כוח מהיורשים

6. צילום דרכוני היורשים

7. תעודות לידה ונישואין, במידת הצורך (להוכחת קשר קרבה)

8. מספרי NIE של היורשים (במידה ויש להם)

9. דפי בנק עדכניים של היורשים


ירושה ספרדית שלא נדרשה

אם איש אינו תובע את הירושה, אם אין יורשים חוקיים או שכל המוטבים דוחים את הירושה, העזבון עובר אוטומטית לידי המדינה הספרדית.


גוף ממשלתי אחראי ושיעורי מס

בספרד קיים גוף שנקרא Agencia Tributaria (המכונה בשפה המקומית Hacienda) והוא זה שאחראי על המיסוי הכללי בספרד וכמובן שבתוך זה נכלל גם מס הירושה. האכיפה מתבצעת בהתאם לחוק מיסוי הירושה והמתנה במדינה (IGTA), הקובע פלטפורמה משותפת להסדרת מיסי ירושה וקבלת מתנות. עם זאת, נדגיש כי כל אזור אוטונומי יכול לשנות את שיעורי המס וההקלות החלים במסגרת השטח המוניציפלי שלו.

מאז כניסתם של חוקים חדשים לשנת 2015, גם תושבים וגם תושבי חוץ זוכים ליחס זהה בצרכי מס ביחס לשיעורים וקצבאות.


להלן שיעורי מס הירושה בספרד כפי שנקבעו על ידי הממשלה הלאומית. מיסוי פרוגרסיבי המתבסס על סכום הירושה:

מיסוי בספרד - מדרגות מס ירושה
מס ירושה בספרד - מס פרוגרסיבי

הפחתת מס הירושה בספרד

החוק הספרדי נותן מספר הקלות במס הירושה. הקלות אלו נבדלות אחת מהשנייה בהתאם ליחסי היורש עם המנוח. החלוקה מתבצעת באופן הבא:


קבוצה I:

ילדים (טבעיים ומאומצים) מתחת לגיל 21, מקבלים קצבה של 47,859 אירו.

קבוצה II:

ילדים (טבעיים ומאומצים) מעל גיל 21, נכדים, בני זוג והורים / סבים וסבתות (כולל מאמצים) מקבלים קצבה של 15,957 אירו. (אזורים מסוימים עשויים להכיר בשותפים לא נשואים הרשומים תחת pareja de hecho. מקביל ל"ידועים בציבור" בישראל...).

קבוצה III:

אחים, דודים, אחיינים, גיסים ועולים / צאצאים, מקבלים קצבה של 7,993 אירו.

קבוצה IV:

בני דודים, כל קרובי המשפחה האחרים, בני זוג לא נשואים (אלא אם כן האזור מאפשר זאת) ואלה שאינם קשורים למנוח באופן כזה או אחר, אינם מקבלים קצבה.


*בעלי מוגבלויות מקבלים קצבה של 47,859 - 50,253 אירו, תלוי במידת הנכות.

כל רשות אזורית רשאית להגדיל את סכומי קצבת המס עבור קבוצות אלה כראות עיניה.

*במקרים מסוימים, ילדים קטינים יוכלו לתבוע פטור עבור כל שנה עד גיל 21. מס ירושה לבני זוג נכון לעכשיו, אין פטורים גורפים לבני זוג. במקרה של זוג נשוי תושבי ספרד, בן הזוג שנותר בחיים עשוי להיות אחראי במלואו על הנכסים העולמיים שירש מהמנוח, זאת בכפוף לכל הקצבאות וההקלות הזמינות. באזורים ספרדיים מסוימים, לזוגות לא נשואים יש אותן זכויות כמו לזוגות נשואים בכל הנוגע לעניינים חוקיים, כל עוד הם זוג בפועל (pareja de hecho) וחיים יחד.


תשלום מיסי ירושה בספרד

ניתן לשלם מיסי ירושה ספרדיים ישירות ל-Agencia Tributaria . אפשר לעשות זאת על ידי מילוי טופס 650 (בספרדית), החזר מס ירושה בשומה עצמית, באתר הרשות. עם זאת, לא כל האזורים הספרדיים מציעים את ה-Facility הזה.


מועד אחרון לתשלום וקנסות

הרשויות בספרד לא ישחררו עיזבון עד ששולם כל מס הירושה הספרדי עבורו. ליורשים יש שישה חודשים לשלם את המיסים, אך הם יכולים לתבוע הארכה חד פעמית של חצי שנה נוספת או לשלם בתשלומים.


החוק הספרדי מתיר שישה חודשים מיום הפטירה להצהרת מס ירושה. מיסים שנותרו ללא תשלום עד מועד זה, כפופים לדמי היטל של 5% נוספים כל שלושה חודשים, עד 20% לכל היותר. אם המס והקנסות יישארו ללא תשלום, קיים סיכון שהנכס יועבר על ידי המדינה ויימכר.


*המידע מעודכן לאוקטובר 2020, אין האתר לוקח אחריות משפטית על המידע הניתן בכתבה זו ואין לראות בו ייעוץ משפטי או מיסויי. במידת הצורך, יש לפנות לעו"ד ורו"ח על מנת להתנהל הנושא מיסוי ירושה..


Comments


bottom of page