top of page
Computer with Graph

ספרד טיפסה למקום השישי בעולם בשוק השקעות הנדל"ן


בשנה האחרונה ספרד התקדמה 5 מקומות והתייצבה במקום השישי בעולם בשוק ההשקעות בנדל"ן. לפי הדו"ח של CBRE, ענק הנדל"ן האמריקאי, בשנה האחרונה ספרד עקפה בדירוג זה מדינות כמו סין, צרפת, וקנדה. כאמור, ספרד ממשיכה להוות מוקד משיכה למשקיעי נדל"ן והעליה בביקושים נמשכת כבר מעל שנה. בשנת 2013 ספרד מוקמה במקום ה-16 בדירוג ובשנה שעברה היא מוקמה במקום ה-11.

העליה הזו התרחשה בעיקר עקב השקעות חוץ שהיוו 31% מכל השקעות הנדל"ן במדינה. מדובר בסכומים העולים על 10 מיליארד אירו כאשר הצפי הוא לסיים את השנה בסכומים העולים על 13 מיליארד אירו. סה"כ הושקעו עד עכשיו השנה בכל העולם 407 מיליארד דולר. מדובר בשיא שלא היה מאז שנת 2007 בה הושקעו בכל העולם 441 מיליארד דולר.

בהסתכלות על שנת 2016, CBRE צופה שהמשקיעים שהימרו על ספרד ימשיכו להרוויח הרבה בעקבות העליה המתמדת בתשואות לאחר שהגיעו לשפל של כל הזמנים.

נתונים נוספים המגיעים מספרד מתייחסים ליחס בין מחירי הדירות להכנסה השנתית של משקי הבית, כמשקף יכולת לרכישת דירה. כיום מדברים על איזור ה-6 שנים. לצורך ההשוואה בישראל אנו מדברים על מעל 8 שנים בממוצע.

כמו כן ע"פ S&P (סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית)

מעריכים כי מחירי הדירות ישלימו עלייה של 2.5% בשנת 2015 ושיעור דומה ב-2016 כאשר ב-2017 צופים כבר עלייה של 4%.

אם מסתכלים על נדלן למכירה בברצלונה אנו רואים עליות יפות כאשר המחיר הממוצע גבוה ב-7.4% בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2014.


bottom of page