top of page
Computer with Graph

מחירי השכירות ממשיכים לטפס ונדמה שספרד שוכחת מהקורונה - שנת 2022 נפתחת עם עלייה של 2.57% בשכר הדירה

על פי נתונים שפורסמו באתר הנדל"ן הספרדי Pisos.com, מחירי השכירות הממוצעים למטר מרובע בינואר 2022 עמדו על כ-10.07 אירו. ביחס למחיר הממוצע בשנת 2021 מדובר על עלייה של 2.57%. בערים הגדולות, ברצלונה ומדריד, המחירים ההמוצעים חצו את רף ה-15 אירו למטר מרובע: כאשר בברצלונה תעריך השכירות הממוצע עומד על 17.62 אירו למ"ר , ומדריד על כ-15.79. העלייה נובעת מעלייה בביקושים לשכירות ומיעוט ההיצע כאשר בקטלוניה נרשמה העלייה הגבוהה ביותר בתעריף השכירות כ-11.2%.


הנפילה וההתאוששות בדמי השכירות בברצלונה לאחר המגיפה

נתונים אלו מגיעים לאחר הכתבה שפרסמנו בחודש ינואר 2021 בהם ראינו ירידה משמעיותית בדמי השכירות בעקבות נטישתם של הביקושים הזרים בתקופת הקורונה.

על פי הנתונים באתר Idealista, ניתן לראות בצורה יפה את גרף ה-U שמציג את ההתאוששות במחירי השכירות בברצלונה. הגרף מציג מגמה חיובית ומהירה ונראה כי תעריפי השכירות דוהרים חזרה למחירי השכירות טרום מגיפת הקורונה.

תעריפי השכירות בברצלונה
תעריפי השכירות בברצלונה - גרף מאתר הנדל"ן Idealista

bottom of page