top of page
Computer with Graph

המלחמה באוקראינה צפויה להגביר את האינפלציה בספרד ולהשפיע בין היתר על הייצוא

העולם כולו נושא את עיניו לעבר העימות בין רוסיה לאוקראינה, והשפעתו כבר מגיעה למדינות רבות. על פי ההערכות, המלחמה באוקראינה תביא להעלאת מחירים בספרד בשנה הקרובה. כמו כן מעריכים כי תהיה ירידה בייצוא למדינות אשר הושפעו מהעימות בצורה החזקה ביותר או מהסנקציות על רוסיה. ”אם המתיחות הצבאית תמשיך, הצמיחה בספרד לשנה זו תהיה נמוכה יותר מ 5.6%, כמו שציפו לה בטרם העימות“, כך אומרים בגוף המחקר הספרדי FUNCAS. אינפלציה גבוהה צפויה לשחוק את כוח הקניה של הצרכנים הפרטיים, דבר המשפיע על הצמיחה של הכלכלה הספרדית.


עלייה באינפלציה ופגיעה בייצוא

שנת 2021 הסתיימה עם אינפלציה של 6.5%, ואילו התחזית לשנת 2022 עמדו על 4.6%. המתיחות שנוצרה כתוצאה מהעימות הצבאי צפויה לגרום לעליות מחירים ואינפלציה של בין 5.6% ל- 6.6%, תלוי בהמשך התפתחות המתיחות הצבאית-פוליטית.


המלחמה גם צפויה לפגוע בייצוא מספרד. ספרד מייצאת למדינות שונות התלויות בגז הרוסי, כמו למשל גרמניה. לכן המשבר צפוי לפגוע במדינות אלו, ובעקיפין לגרום לירידה בייצוא לאותן מדינות. אם הצמיחה בגרמניה תיפגע כתוצאה מהמלחמה, כך גם יפגע הייצוא הספרדי.


השפעה קטנה מאוד אל מול השוק האוקראיני

הייצוא הספרדי לאוקראינה עומד על 0.19% מסך כל הייצור, ו 0.36% מהייבוא. על כן ההשפעה הישירה של יחסי המסחר עם אוקראינה היא די קטנה. רק חלק קטן מאוד מהייצוא הספרדי מיועד לשוק האוקראיני. המוצרים המיוצאים הם בעיקר שימורי ירקות, דגים, מלח, פלסטיק וכימיקלים; הפגיעה בייצוא זה אינה צפויה להיות גדולה. וגם משקל הייבוא הוא קטן. ספרד מייבאת בעיקר דגנים, שימורי דגים, בשר ושומן בעלי חיים. כ 30% מהתירס שספרד צריכה מגיעים מאוקראינה.

השפעות האינפלציה על הנדלן בספרד
השפעות האינפלציה על הנדלן בספרד

פגיעה בחברות ספרדיות הפעילות ברוסיה.

קשרי המסחר עם רוסיה הם יותר משמעותיים, אך גם הם מוגבלים בהשפעתם. הייצוא הספרדי לרוסיה עומד על 0.7% ומתמקד בעיקר במוצרים מיוצרים למחצה (semi-manufactured products) ומוצרי הון. הייבוא מרוסיה הוא בעיקר מוצרי אנרגיה והוא מהווה כ 1.76% מסך הכל. אולם, ישנה נוכחות גדולה ומשמעותית יותר של חברות ספרדיות ברוסיה לעומת נוכחותן באוקראינה.


הסיכון הגדול ביותר - יחסי האמון בין המדינות

נראה כי הסיכון המשמעותי ביותר, אשר יוביל להשפעה משמעותית של המלחמה על הכלכלה הספרדית, הוא ההתדרדרות הצפויה באמון. האמון הוא אחד הגורמים המרכזים לשימור ההשקעות העסקיות. המלחמה צפויה לגרום גם להשפעות גלובליות שיפגעו גם הן בשוק הספרדי, והן העליה בריבית ופרמיות הסיכון. ארגון המעסיקים הספרדי, CEOE וארגון העסקים האירופאי (Business Europe) קוראים לבהירות ושקיפות מקסימלית בכל הנוגע לסנקציות הכלכליות, זאת מכיוון שהן יפגעו בחברות הסוחרות עם רוסיה או מנהלות עסקים ברוסיה.

Comentarios


bottom of page