top of page
Computer with Graph

יעלו או ירדו? הכוחות המנוגדים שישפיעו על מחירי הדירות בספרד בעקבות מגיפת הקורונה

בספרד ממשיכים להלחם בקורונה באמצעות הנחיות לשמירת מרחק ובשילוב סגירת אזורים שנמצאו נגועים. ללא יוצא מן הכלל, גם באתרי הבנייה מחויבים הפועלים לשמור על חבישת מסכות, חיטוי ידיים ושמירת מרחק. כאשר האחריות לביצוע הרישומים, הגבלת כמות העובדים ובדיקות החום נופלת על הקבלנים.


עלייה בעלות הבנייה

הבעיה האמיתית היא, שכל זה עולה כסף. מומחים מתעשיית הבנייה בספרד טוענים שהגבלות העבודה יעלו את מחירי העבודה בשיעור של בין 7% ל-14% בעקבות התייקרות בעליית השכר לעובדים בדרגים השונים. עלויות כוח האדם, לטענתם, מהוות חלק גדול עוד יותר מעלויות השיפוץ. עפ"י דבריהם, העלייה במחירי העבודה תעלה את עלות הבנייה בכ-2.5% בממוצע בבנייה חדשה ו-7% בשיפוצים.


מחירי הדירות בספרד בעקבות COVID19
מחירי נדלן בספרד בעקבות הקורונה

עלייה במשך התכנון ומתן היתרים

בעקבות שימוש בכ"א מצומצם, גם במשרדי התכנון וועדות הבנייה קיים חשש להתארכות התכנון ותהליך אישור ההיתרים. מבדיקה שנעשתה במחלקות התכנון הספרדיות, עולה כי נכון להיום, צפויים עיכובים של כ-12 חודשים בממוצע באישור היתרים הנמצאים בתהליך.

ההערכה היא שהעיכובים יביאו להתייקרויות במחירי הדירות.


הכוחות שיפעלו להפחתת המחירים - מי ינצח?

מצד שני, יש סיכוי משמעותי כי עיכובים או ההתמעטות בהתחלות הבנייה דווקא יובילו להגדלת היצע הפועלים, ביחס לביקוש, וכן גם לירידת שכר. באותו הקשר, גם הקטנת הביקושים לחומרי בנייה יהיה עשוי להוביל לירידה במחירם.


מעל הכל, הפקטור המרכזי - כוח הקנייה!

כמו כן, ייתכן מאוד כי הפגיעה במצבם הכלכלי של התושבים בעקבות המגיפה, יקטין את יכולת הקנייה. לכן, בסופו של יום, הביקושים הם אלו שיובילו את מגמת המחירים. במקרה של ירידה בביקושים ובמכירות, יאלצו היזמים לספוג את העלייה בעלויות ולמכור בזול יותר משתכננו טרם הופיעה הקורונה על אדמת ספרד.

留言


bottom of page