top of page
Computer with Graph

נדל"ן למכירה בברצלונה - לפני ואחרי הדרך להשיג תשואה מכסימאלית על ההשקעה


יזמות נדל"ן בברצלונה יוצרת רווח למשקיע בזכות שתי פעולות אקטיביות. הראשונה הנה רכישה מתחת למחיר שוק, פעולה אקטיבית הדורש מיומנות, הכרות ותגובה מהירה. השנייה הנה ביצוע השבחה באמצעות שיפוץ.

דוגמה לתהליך יזמות בדירה בברצלונה שני חדרים, ברובע רבאל בעיר העתיקה, אחד הרבעים השיקים ביותר של ברצלונה. הדירה נרכשה מתחת למחיר שוק ולאחר הרכישה היא שופצה באופן מלא.

מטרת ההשקעה:

יצירת רווח יזמי בזכות קנייה מתחת למחיר שוק + השבחה, לייצר תזרים מכסימאלי מדמי השכירות ולמכור בחלוף מספר שנים. כל זאת על מנת להגדיל את ההון ולייצר תשואה אופטימלית בהתחשב ביצירת רווח בכל אחד מקודקודי משולש הערך בהשקעות נדל"ן .

פרטי הדירה בברצלונה:

מחיר רכישה - 160,000 יורו

גודל דירה- 56 מ"ר

מיקום- רובע רבאל בעיר העתיקה

סטאטוס דירה ביום הרכישה - לשיפוץ יסודי

מצב הנכס במעמד הרכישה

מצב הנכס בתום השבחה בסיום השיפוץ:

ריהוט הנכס באופן מלא - השכרה לתקופות בינוניות:

לאחר שיפוץ מקיף והריהוט הדירה, מושכרת ב-1300 יורו לחודש !

סיכום:

בהשקעות נדל"ן בכלל ובספרד בפרט, משקיע המעוניין להגדיל את ההון שלו בצורה המהירה ביותר חייב למקסם את הרווח באמצעות יצירת רווחים מכל קודקודי משולש הערך. דירות בברצלונה הנן קרקע פורייה למשקיעי נדל"ן בזכות האפשרות לבצע עסקאות השבחה, לרכוש מתחת למחיר שוק וליהנות מפוטנציאל עליית ערך.

bottom of page