top of page
Computer with Graph

המספרים אומרים הכל- השקעה בנדל"ן בספרד


משקיעי נדל"ן שוכחים לפעמים להרים את הראש כדי לבחון את המצב הכלכלי של המדינה בה הם משקיעים.

אסור לשכוח שלמדדי הכלכלה ישנה השפעה ישירה על המתרחש בשוק הנדל"ן. נתונים אלו מהווים גם תחזיות שמאפשרות לנו לבחון את אזורי ההשקעה הבאים.

כדי לבחון את המצב הכלכלי בספרד בחרנו להציג לפניכם מספר אינדיקטורים כלכליים חיוביים מן השנה החולפת על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הספרדית – INE .

מאז שנת 2014, נמשכת המגמה החיובית במשק הספרדי בכלל ובפרט בשוק הנדל"ן בספרד. כלכלת ספרד צמחה ב 3.1% בשנה החולפת ועקפה מדינות מובילות בגוש היורו כמו הולנד, וצרפת.

התחזית של כלכלני גוש היורו הוא עלייה בתל"ג הספרדי ל2.6% מ 2.5%

אינדיקטור כלכלי דומיננטי להגדרת חוסנה ובריאותה של כלכלת מדינה.

ירידה מתמדת באבטלה

אינדיקטור חשוב נוסף לסנטימנט החיובי של השוק הנו כמובן המשך ירידת אחוז האבטלה במשק. מדד האבטלה הינו בעל השפעה ישירה על שוק הנדל"ן, שכן בעלי דירות לא ששים להשכיר דירות למובטלים והבנקים לא מחלקים להם משכנתאות. מקום עבודה הוא לא רק מקור פרנסה אלא גם אמירה של יציבות כלפי צד ג'.

כפי שניתן לראות אחוז האבטלה ממשיך במגמת השיפור שלו.

בערים הגדולות שעור האבטלה נמוך משמעותית מטבע הדברים.

בברצלונה ובמדריד, כשלוקחים בחשבון את הכלכלה השחורה, המאד מפותחת בהן ,שעור האבטלה המשוער עומד על פחות מ 6%!

שוק הנדל"ן בספרד בשנה החולפת - קצת סטטיסטיקה

בשנה החולפת הייתה עלייה של 14.6% בכמות עסקאות המכירה לעומת השנה הקודמת. סה"כ נרשמו עסקאות מכירה של 464,423 בתים .

הצפי לסוף שנת 2018 הוא לכיוון של 550,000 עסקאות, עלייה של כ-20%!

נתון מעודד שהשוק מספק הנו שעור ירידת הנכסים המעוקלים בספרד:

בשנה האחרונה הייתה ירידה של 34.2% בכמות הנכסים המעוקלים הכללית לעומת קודמתה וכמו כן נמדדה ירידה של 13% באחוז הנכסים המעוקלים החדשים בהשוואה לשנה הקודמת. כל אלו נתונים אלו תומכים ומסבירים את המשך עליות הערך של שוק הנדל"ן הספרדי .

טבלה המציינת את עליות המחירים באזורים נבחרים בספרד בשנה החולפת

השקעות בספרד

מקור- spanishproperty insight , globalpropertyguide

מדריד מובילה את הטבלה בשיעור של 10.2% כשקאטאלוניה אחריה. שוק הנדל"ן בברצלונה, הבירה מושך למעלה את כל השוק הקאטאלוני עם נתון של 8.6% .

מומלץ להפנות את הזרקור לשוק הנדל"ן בוולנסיה שנתפס בעיני רבים כשוק המתעורר החזק ביותר של ספרד לשנת 2019 עם עלייה של 3.2% וכך מתחילה למשוך את תשומת הלב של משקיעי נדל"ן מכל רחבי היבשת .

שוק הנדל"ן בוולנסיה יקבל תשומת לב במהלך התקופה הקרובה גם מצדנו.

bottom of page