top of page
Computer with Graph

ספרד עקפה את ארה"ב כיעד תיירות


תיירות נכנסת לספרד הינה גורם בעל השפעה ישירה על שוק הנדל"ן בספרד, ובמיוחד אמורים הדברים לגבי השקעות הנדלן בברצלונה ובמדריד. גידול שנתי במספר התיירים הנכנסים לספרד מהווה מנוע כלכלי משמעותי. יצירת מקומות עבודה תורמים לירידה מתמדת במספר המובטלים ושיפור היכולת הכלכלית של התשובים. פועל יוצא לירידת האבטלה הינו גידול ביכולת ההחזר של התושבים, גידול זה גורר עלייה בהיקף עסקאות הנדל"ן בספרד.

לפי סקר UNWTO ספרד השאירה את ארה"ב מאחוריה כיעד תיירות עולמי בשנת 2017 וצרפת נותרה בראש הטבלה. התירות העולמית צמחה ב-7% בשנת 2017 לכדי 1.3 מיליארד איש. כאשר העלייה צפוייה להמשך 4%-5% בשנת 2018.

לדברי ראש ממשלת ספרד, ראחוי, כ־82 מיליון תיירים בינלאומיים הגיעו לספרד בשנת 2016 . נתון המשקף עלייה שנתית של קרוב ל־8%.

bottom of page