top of page
Computer with Graph

הבריטיים מסתערים על שוק הנדלן בספרד


שוק הנדלן בספרד ממשיך להיות מהמבוקשים באירופה והרוכשים הבריטיים, אשר נמצאים חזק בתמונה, משקיעים בענק ודוחפים את המחירים כלפי מעלה.

הביקוש לנדלן בספרד ע"י רוכשים זרים הגיע לשיאים חדשים ברבעון האחרון של שנת 2015 ועמד על 14.38% מכלל העסקאות, כך ע"פ "מכללת רשמי הנכסים".

בבחינה של שנה שלמה, הביקוש ע"י רוכשים זרים עמד על 13% לאורך השנה החולפת, אחוז המשקף רכישה של 46,000 נכסים כאשר ברבעון האחרון לבדו מדובר ברכישה של 12,000 נכסים. הביקוש בקרב רוכשים זרים עלה ב-11% בשנה החולפת ו-12% ברבעון האחרון של השנה, כאשר הביקוש בקרב מקומיים עלה ב-9% ביחס לשנים קודמות וב-7% ברבעון האחרון של שנת 2015.

הרוכשים הבריטיים ממשיכים להוביל את טבלת הביקושים לנדלן בספרד בקרב הרוכשים הזרים עם מספר עצום של 9,956 עסקאות בשנת 2015 (21% מסך הביקושים בקרב הרוכשים הזרים), הצרפתים עם 4,116 (9%) ובמקום השלישי הרוכשים מגרמניה עם 3,445 עסקאות (7% מקרב השקעות הזרים).

אם מסתכלים ע"פ מחוזות- ואלנסין הינו המחוז בו נרכשו הכי הרבה נכסים ע" זרים (20,269), במקום השני אנדלוסיה (14,398) ולאחר מכן קטלוניה (10,264) כאשר כמחצית מן הנכסים שנמכרו במחוז קטלוניה נמצאים בברצלונה (5,816). דירה בברצלונה נחשבת לסחורה מאוד מבוקשת כיום.

ואולם, לא כל הרוכשים הזרים הגדילו החזקותיהם בנכסי נדלן בספרד. בעוד כמות העסקאות גדלה בשנה החולפת ב-81% בקרב רוכשים בריטיים וב-24% בקרב הרוכשים מסין, כמות העסקאות אשר התבצעו ע"י רוכשים מרוסיה, אשר נמצאת במשבר כלכלי עמוק, קטנה ב-43%.

14.38% מכלל העסקאות ברבעון האחרון של שנת 2015 נעשו ע"י זרים

בפעם הראשונה בהיסטוריה, ריבית היורובור שלילית

ריבית היורובור הפכה בפברואר האחרון לשלילית וכעת עומדת על 0.008%-.

מצד אחד ריבית נמוכה מעודדת אינפלציה, השקעות ונטילת משכנתאות ויש מי שנהנים מכך בטווח הקצר. כך לדוגמא, מי שנטל הלוואה טיפוסית של 120,000 אירו לטווח של 20 שנה יראה את ההחזר שלו יורד בכ-14 אירו לחודש.

מצד שני, בטווח הארוך לא ברור כיצד ריבית כה נמוכה תשפיע (במקרה זה אף שלילית) ועלולה להיות מסוכנת לכלכלה ולכן על ראשי המדינות ועל הבנקים לנהוג בצורה נבונה ולפעול בהתאם לסיטואציה החדשה.

אמנם ריבית היורובור עומדת על פחות מ-1% משנת 2012, אך לא תמיד היה כך המצב. ביולי 2008 הריבית הגיע ל- 5.393% ובעשורים שלפני הצטרפותה של ספרד לאיחוד האירופי (1986) הייתה מקובלת ריבית של מעל ל-10%.

bottom of page