top of page
Computer with Graph

מחירי הנדל"ן בספרד יעלו בהדרגה בשנתיים הקרובות


*השינוי במחירי הנדל"ן בכלל ספרד לאורך השנים בספרד (2002 – 2016):

מחירי הנדל"ן בספרד התחילו להתאושש ולפי התחזיות של הבנק בנקינטר (BANKINTER) וחטיבת דירוג האשראי S&P, המגמה תימשך ותתגבש בשנתיים הקרובות.

בנקינטר מדגיש כי העלייה תהיה הדרגתית וסלקטיבית במחירי הנדל"ן בספרד ותנבע מצמיחת הביקוש ומעודף ההיצע באזורים מסוימים.

התמונה הגדולה של הנדל"ן מתחילה להתבהר, אך עדיין קיימים סימני שאלה המקשים על ניבוי הצמיחה באופן כללי. חברת דירוג האשראי משוכנעת כי תנאי השוק ימשיכו להשתפר, אך בקצב איטי, זאת משום שקצב הצמיחה הנמוך של הקמת משפחות בספרד גורם לכך שצמיחת האוכלוסיה קטנה בהשוואה לעבר כאשר קצב הצמיחה הגבוה ביותר יהיה במיקומי הפריים.

סיבות העלולות לעכב את מחירי הנדל"ן בכלל ספרד

ספרד גוררת עימה את בעיית האבטלה המשפיעה במיוחד על הצעירים, כלומר, על אלו שאמורים להפוך להיות עצמאיים ולרכוש דירה בספרד. מכאן, S&P טוענת שהמגמות הדמוגרפיות במדינה ישפיעו באופן שלילי על הביקוש לדירות ולכן, חברת האשראי צופה שהשוק ימשיך להתייצב עד לשנת 2017 עם עליות מתונות של 2.5% השנה ו4% בשנה הבאה. בברצלונה לעומת כלל ספרד האבטלה נמוכה מאחוז האבטלה האירופי ועומדת על 7% בלבד מכאן ההסבר לגידול במשקיעים המתעניינים בקניית דירה בברצלונה.

הגורמים שיתרמו לעליית המחירים בחודשים הקרובים:

1. שיפור היחסים הפיננסיים של התושבים – השיפור המתמיד משנת 2014 גרם לכך שהיחס הפיננסי שבין הכנסה לבין הוצאה על דירה השתפר, כך שהממוצע בספרד עומד היום על 32.5% הוצאה מתוך הכנסה ומתקרב למצב שהיה במשק בשנים 2001-2002. לצורך השוואה, לפני תחילת המשבר בשנת 2008 יחס זה עמד על 49% בממוצע.

2. חוסר בהיצע – באיזורים מרכזיים בספרד הופסקה הבנייה כמעט לגמרי, מה שגרם לחוסר היצע גדול בנכסים לצורך דיור. עיקר התופעה באה לידי ביטוי במלוא העוצמה בשוק הדירות בברצלונה ובמדריד.

3. עליות מחירים באיזורים מרכזיים – מחירי הדירות בממוצע במדריד ובברצלונה עלו בשני הטרימסטרים האחרונים ב1.5% וב0.5% בהתאמה. בנוסף, המחירים ימשיכו להיות גבוהים וימשיכו לעלות באזורי החוף בעלי ביקוש גבוה והיצע מוגבל.

bottom of page