top of page
Computer with Graph

שוק המשכנתאות בספרד בדרך להתאוששות


המשכנתאות בספרד בעלייה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ספרד אישרה לאחרונה כי בנקים בספרד נותנים כיום יותר הלוואות כנגד רכישת נדל"ן בספרד

במחצית השנייה של 2014 החלו סימנים ברורים להאצה בפעילות שוק המשכנתאות כנגד דירות בספרד ועכשיו זה גם רשמי- הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ספרד אישרה לאחרונה כי בנקים בספרד נותנים כיום יותר הלוואות כנגד רכישת נדל"ן בספרד. הבשורה הזו משמעותית שכן צמיחה בשוק משכנתאות הינו אחד המדדים המשמעותיים ביותר כאשר בוחנים התאוששות של שוק נדל"ן.

שוק המשכנתאות במספרים:

מספר המשכנתאות שחולקו ב-2014 גדל ב-1.6% ביחס לשנת 2013 והגיע ל-202,954. זוהי העלייה הראשונה לאחר שבע שנים של ירידות בשוק הדירות של ספרד . משנת 2007, לאחר התפוצצות בועת הנדל"ן בספרד ותחילת המשבר הכלכלי, היינו עדים לירידה של עשרות אחוזים בחלוקת משכנתאות חדשות. מעבר לעובדה כי הבנקים חילקו משכנתאות ליותר אנשים גם הסכום אותו חילקו לכל אדם עלה. סכום ההלוואה הממוצע לאדם עלה בשנת 2014 ב-2.1% לסכום של 102,130 אירו. סה"כ אנו עדים לעלייה של 3.8% בחלוקת משכנתאות לסכום של 20,727,000 אירו.

בשנת 2007, שנת השיא של בועת הנדל"ן בספרד ורגע לפני פרוץ המשבר חולקו 1,240,000 משכנתאות חדשות,

פי שישה ממספר המשכנתאות שחולקו בשנה שעברה בכל ספרד. משקיעי נדל"ן בספרד יודעים היטב כי שוק המשכנתאות הנו המנוע לעליית מחירי הנדל"ן בספרד בכלל ובנדל"ן בברצלונה בפרט. הנתונים החיוביים מצטרפים לשאר נתוני המאקרו הדוחפים את שוק הנדל"ן הספרדי כלפי מעלה ומעידים על יציאתה של ספרד אט אט מן המשבר הפקד אותה בשנים האחרונות.

משכנתאות - אחוזי מימון בספרד

כידוע שוק המשכנתאות הינו הדלק המניע את שוק הנדל"ן ועל כן פתיחתו מהווה את יריית הזינוק לעליית השוק. עד כה רק מי שרכש נכסים מהבנק זכה לקבל מימון כחלק מעסקת החבילה. משנפתח השוק לרכישת דירות יד שנייה החלו לזרום המשכנתאות לשוק החופשי. אחוזי המימון נעים בין 50%-70% כתלות בבטוחה ובלווה. הבנקים בספרד בכלל ובברצלונה בפרט דוגלים בבנקאות אישית. ישנה חשיבות מרכזית להכרות, לקשר ולמוניטין שצובר המשקיע בבנק ובסניף מסוים.

לכן מומלץ למי שמתכנן לרכוש דירה בברצלונה למשל, להסתייע בגורם בעל קשרים והכרות עם מקבלי החלטות בבנקים בעיר,מאחר וזה יגדיל באופן ממשי את סיכויו לקבל משכנתא בתנאים אטרקטיביים.

ריבית היורובור במגמת ירידה מאז מרץ 2014 (מקור SPI)

ריבית משכנתאות בספרד - יוריבור - Euribor

הריבית אליה מצמידים כיום הבנקים הספרדיים את המשכנתאות הינה ריבית היוריבור הנמצאת בשפל של 0.25%.

התוספת לריבית היורובור עומדת על כ 2%-5% כתלות בבטוחות שמציג הלווה, בהסטוריית הקרדיט, האם הוא תושב מקומי או זר ועוד. משקיע יכול לבחור גם במסלול של ריבית קבועה לטווח ארוך, אך מחירה גבוה באופן משמעותי "ממסלול הפיתוי" של הריבית הנמוכה. גם בנושא הריבית מעניקים מנהלי הסניפים חשיבות משמעותית לבניית הקשר והמוניטין שצובר המשקיע בסניף מסויים.

משכנתאות חדשות שנלקחו 2003-2014- מגמת התאוששות

bottom of page