top of page
Computer with Graph

ההתאוששות בשוק הנדל"ן בספרד תתרחש מוקדם מהצפוי


ישנם גורמים הטוענים כי שוק הנדל"ן הספרדי טרם התאושש - דה-לה טורה: לא מסכים איתם.

"ההתאוששות בשוק הנדל"ן הספרדי, ובראשם נדל"ן בברצלונה ומדריד, תתרחש מוקדם בהרבה מהתחזיות, ועליית המחירים תהיה מהירה וגבוהה ממה שהשוק מצפה". כך אמר Ignacio de la Torre (דה-לה טורה) שותף בכיר בחברת הייעוץ הפיננסית "Arcano", המייצגים השקעות בנכסים בספרד בשווי כ-1.6 מיליארד יורו.

דה-לה טורה טוען בסרטון שפורסם ,העוסק בכלכלת ונדל"ן ספרד, כי עדיין ישנם גורמים הטוענים כי שוק הנדל"ן הספרדי טרם התאושש. לדבריו אותם גורמים נאחזים בשתי טענות מוטעות כבסיס לטענתם. הראשונה היא כי מחירי הנכסים בהערכת יתר ביחס להכנסת משק הבית והשנייה היא כי "סטוק" נכסים שעומדים ריקים יעכבו את התאוששות השוק.

לדעתו, שתי התפיסות מנסות להצדיק את אילו שטוענים כי שוק הנדל"ן הספרדי ימשיך להיות מדוכא עוד מספר שנים.

דה-לה טורה טוען כי לא ניתן לחזות את השינוי במחירי הנכסים בספרד בהתבסס על הקשר שבין הכנסות למחיר הנכסים וזאת מכיוון שישנם גורמים מרכזיים נוספים המשפיעים על המחירים כגון: נזילות מאסיבית מהבנק המרכזי בספרד (ECB), הביקוש הגבוה מצד משקיעים זרים, הריבית הנמוכה בבנקים בספרד, כיום הנמוכה ביותר אי פעם, וכמובן שוק המשכנתאות הספרדי שנפתח לאחרונה מחדש ומראה סימני התאוששות יפים. כל אלה דוחפים את המחירים של הדירות בספרד בכלל ו דירות בברצלונה בפרט כלפי מעלה.

בהקשר ל"סטוק" נכסים בספרד שעומדים ריקים, De la Torre טוען כי אמנם מדובר במספר גבוה אך יש לנתח כל אזור גאוגרפי בנפרד וכן מצביע על כל כי ישנו קשר בין תרומת האזור לתמ"ג של המדינה. באזורים כמו מדריד, ברצלונה וחבל הבסקים התורמים משמעותית לתמ"ג (43%) אספקת הבתים היא מתחת לממוצע ההיסטורי.

ע"פי דה-לה טורה התחזית ההגיונית היחידה היא כי שוק הנדל"ן הספרדי יעלה, במיוחד שמדברים על שוק שמתחיל מקיפאון כמעט מוחלט.

גרף השינוי במחירי הדירות בספרד מאז שנת 2007

bottom of page