top of page
Computer with Graph

פרויקט הלוגיסטיקה של נדל"ן ספרד מעלה הילוך.

לאחר רכישת קרקע צמודה לאמזון באוקטובר 2022, ולאחר תכנון ראשוני והגדרות המבנה יצאה ההשקעה לשלב השיווק. התחזיות לשנת 2023 בשוק הנדל"ן הלוגיסטי צופות המשכיות של הסיגמננט החיובי בשוק, כאשר נראה כי עד שלא יינתן מענה משמעותי לביקושים הגדולים, ימשיכו לטפס המחירים בשוק. את שיווק הפרויקט תנהל חברת הנדל"ן הבינ"ל Colliers.


הדמיית הפרויקט:

פרויקט לוגיסטיקה נדלן ספרד
פרויקט לוגיסטיקה נדלן ספרד

תכנון פרויקט מסוג "מפתח ביד" (בספרדית Llave en Mano) מגדיר מראש את התכנון הראשי של המבנה, אך בוא בזמן מאפשר גמישות מקסימאלית במטרה לאפשר התאמת המבנה לשוכרים בעלי צרכים שונים. בפרויקט הנוכחי, הממוקם בצפון ספרד (ג'ירונה) נוצרה תוכנית המאפשר לבנות את הפרויקט בהתאמה לשוכר אחד (מבנה בגודל של כ-13,764 מ"ר) ועד לארבעה שוכרים שונים, של 3,411 מ"ר כל אחד, וכן להגדיר מאפיינים שונים בעקבות השימוש שידרוש השוכר העתידי:

נדלן לוגיסטי בספרד - בנייה בהתאמה
נדלן לוגיסטי בספרד - בנייה בהתאמה

כיום עובדת החברה על פרויקטים נוספים בתחום הנדל"ן הלוגיסטי בספרד:

Comments


bottom of page