top of page
Computer with Graph

הדירה הרווחית ביותר בברצלונה


בחודש שעבר הצגנו בפניכם את השינויים שחלו במחירי השכירות בברצלונה. ראינו כי שוק צמודי הקרקע מהווה רק 1.5% מכלל שוק השכירויות ויתר הדירות הינן דירות מגורים בבניינים. סה"כ 31.5% מכלל היצע הדירות בעיר מורכבות משני חדרי שינה וסלון. עפ"י אתר חדשות הנדל"ן הספרדי Brains RE, נכון לשנת 2020 השטח הממוצע של דירה להשכרה בברצלונה עמד על 88 מ"ר, זאת בהשוואה לשטחי הבתים שעמדו על כממוצע של 299 מ"ר.

אנחנו לא מופתעים: דירות חדר - היקרות ביותר למ"ר

במדד מחירי השכרה למ"ר, בשנת 2020 , ניכר כי מחיר השכירות למ"ר בדירות הקטנות היה גבוה מזה של דירות גדולות יותר באופן יחסי. ממוצע השכירות בדירות חדר באותה שנה עמד על 1130 אירו, המהווה כ-21 אירו למ"ר. מחיר ההממוצע החודשי של דירות שני חדרים, עמד על ממוצע של 1414 אירו, המהווה כ-19 אירו למ"ר. המחיר הממוצע לחודש שכירות של דירת שלושה חדרים עמד על כ-1640 אירו לחודש, כ-16.8 אירו למ"ר. והממוצע לדירת ארבעה חדרים עמד על 2,096 אירו, כלומר כ-16 אירו למ"ר.


הנתונים משקפים תמונה ברורה, שנכונה אגב ברוב שווקי ההשכרה בעולם, כי ככל שהדירה קטנה יותר כך עולה הרווחיות שלה במדד התשואה. בשנת 2020 עמדה תשואת שוק השכירות בספרד על 6.80%. התשואה בברצלונה, באותה תקופה עמדה על 4.6%. גם כאן הנתונים מובנים ומשקפים תשואות נמוכות באזורי הביקוש ביחס לממוצע הארצי. ככלל תשואה נמוכה מייצגת סיכון נמוך, וההפך. כחלק מהממוצע, דירות חדר הניבו תשואות של 5.32% ודירות גדולות הניבו תשואה ממוצעת של מעט יותר מ-4% לדירת 4 חדרים.

תשואה בברצלונה לפי מספר חדרים
תשואה בברצלונה לפי מספר חדרים

באילו שכונות הכי קל להשכיר דירות ?

בעלי דירות ברובעים Nou-Barris ו-San-Andrés הצליחו להשכיר את דירותיהם בזמן ההמוצע הקצר ביותר. בעוד ההמוצע ברובעים הנ"ל עמד על כחודש וחצי מרגע הפרסום ועד רגע ההשכרה, הממוצע הארצי עמד על 1.8 חודשים. המחקר מספר כי ככל שהדירה גדולה יותר, ובעלת יותר חדרי שינה, כך איתור השוכר ידרוש זמן רב יותר.


יחס דירות השכרה לעומת מגורים בספרד

עפ"י הנתונים שפורסמו, רק כ-12% מהנכסים בשוק הספרדי הינם נכסים להשכרה. בברצלונה היקף הדירות להשכרה מהווה כ-15% , במחוז קטלוניה כ 42%. רוב שוק השכירויות בברצלונה, כ-88%, מנוהל ע"י חברות ניהול נכסים והשאר מנוהלים בידיים פרטיות. במדריד לעומת זאת, רק 76% מכלל הנכסים מנוהלים ע"י חברות והשאר מנוהלים בידיים פרטיות.


header.all-comments


bottom of page