top of page
Computer with Graph

האבטלה בספרד יורדת והמשקיעים זוכים לרוח גבית - עדכון 2020

לאחר המשבר החריף ב-2008, נותרו רבים מאזרחי אירופה ללא עבודה. תוצר לוואי שלא פסח גם על ספרד, שסבלה בשנים האחרונות מאחוזי אבטלה גבוהים של למעלה מ-20%.

אולם, החל משנת 2016 ספרד התחילה להתאושש וניכר כי המגמות הכלכליות בה הן חיוביות. אחד המדדים לכך הוא תהליך של ירידה באחוזי האבטלה, העומדים נכון לדצמבר 2019 על 13.7% ירידה משמעותית שמבשרת על תקופה טובה יותר ועל היכולת של ספרד להתגבר על משברים.


גרף המציג את הירידה באחוזי האבטלה בספרד
ירידה באבטלה בספרד

מתוך האתר datosmacro.expansion.com


התמונה המצורפת מכילה גרף השוואה בין אחוזי אבטלה בספרד בשנת 2018 (אדום) לשנת 2019 (כחול), עפ"י קטגוריות שונות המתבססות על גיל ומגדר. ניתן להבחין כי ב-2019 ישנה ירידה בכלל הקטגוריות, אמנם עדיין אחוזי האבטלה אצל הנשים (15.4%) גבוהים משל הגברים (12.2%), ואחוזי האבטלה בקרב צעירים מתחת לגיל 25 עומד על 30%, זאת לאחר ירידה של 3.5% ביחס לשנת 2018.


ספרד השפעות הדדיות בין אבטלה לנדל"ן


האבטלה משפיעה על הנדל"ן וההפך. ברגע שיותר מקומות עבודה מיוצרים מתפתח מגמה חיובית של ירידה באחוזי האבטלה. יותר ויותר מקומיים משפרים את מצבם הסוציו-אקונומי, מסוגלים לשלם שכ"ד ומאושרים ע"י הבנקים כלווי משכנתאות. נראה כי מגמת הירידה ממשיכה ולספרד יש עוד תהליך עד אשר תדביק את חברותיה לאיחוד.

Comments


bottom of page