top of page
Computer with Graph

אסף לבנת לסודות הנדל"ן "עדיין לא הופיעו הזדמנויות COVID בנדל"ן הספרדי, אולי הן עוד יגיעו"

בעקבות מגיפת הקורונה ואיסור הטיסות, השקעות הנדל"ן של ישראלים בספרדי ירדו בצורה משמעותית . על משקיעים שמחפשים הזדמנויות, לחכות בסבלנות כי בנתיים אין תנועות חדות בשוק. משקיעים שמחפשים עלולים להתאכזב. לבנת מנחש שמשקיעים סבלניים עשויים להרוויח בהמשך בגדול.

לחצו לצפיה בתוכנית המלאה:


Opmerkingen


bottom of page