Nadlan Spain – ניוזלטר דירה בברצלונה בספרד, ההזדמנות שלך לרווח הון

להגעה רשמו בוויז "מנהרת האוניברסיטה בירושלים".

לאחר שתחנו אמשיכו רגלית לכיוון המנהרה ולאחר כ 100 מטר.

לאחר שתחנו אמשיכו רגלית לכיוון המנהרה ולאחר כ-100 מטר הכנסו לתוך הקמפוס 

 Info@NadlanSpain.co.il | 03-5508707| דרך בן גוריון 1, בני ברק, מגדלי בסר 2, קומה 10